Něco málo o životnosti pneumatik

Pneumatiky se skládají z nejrůznějších typů materiálů a směsí,které mají výkonnostní vlastnosti důležité pro řádnou funkci pneumatiky samotné.Vlastnosti těchto komponentů se v průběhu času vyvíjejí.U každé pneumatiky tato evoluce závisí na celé řadě faktorů, jako jsou například počasí,podmínky,za jakých se pneumatiky skladují, a podmínky, v jakých se pneumatiky používají (zatížení, rychlost, tlak nahuštění,údržba, atd.)a kterým jsou pneumatiky během doby, kdy se používají, vystavovány.
Vývoj stavu v závislosti na okolních podmínkách může být velice různý, takže předpovědět přesně životnost určité pneumatiky předem není zkrátka možné.Z tohoto důvodu se vedle pravidelných kontrol stavu a nahuštění pneumatik prováděných spotřebitelem doporučuje, aby prohlídku stavu pneumatik na osobních vozidlech a lehkých nákladních vozidlech, včetně kontroly stavu jejich rezerv,prováděl pravidelně kvalifikovaný specialista, např. prodejce pneumatik,který zhodnotí, zda je vhodné pneumatiku dále používat. Pneumatiky,které se používají 5 let a déle by měl odborný pracovník zkontrolovat minimálně jednou za rok.
Zdůrazňujeme, že je důležité, aby spotřebitel sledoval nejen stav pneumatiky „na pohled“ a tlak nahuštění, ale také veškeré změny v dynamickém chování, např. rychlejší ucházení pneumatik,hlučnost a vibrace, což by mohly být známky toho, že pneumatiku je třeba vyřadit z provozu,protože jinak by mohlo dojít k defektu.
Není možné předem stanovit, že pneumatiky se vymění tehdy a tehdy, protože jsou tak a tak staré.
Nicméně čím starší pneumatika je, tím větší je pravděpodobnost, že ji bude třeba vyměnit kvůli změnám,které v ní proběhly v důsledku používání, nebo z jiných důvodů, které se objeví při kontrole nebo během používání.
Většinu pneumatik je třeba vyměnit dříve než po deseti letech, avšak doporučuje se,aby každá pneumatika, která je stará 10 let a více od data výroby, a to platí i pro rezervní pneumatiku,byla vyměněna čistě z bezpečnostních důvodů, a to i tehdy, vypadá-li pneumatika použitelně a vzorek není sjetý tak, aby ji bylo nutné měnit.
U pneumatik, které spotřebitel pořídil společně s novým vozem již obuté, se doporučuje postupovat dle doporučení výrobce vozu pro výměnu pneumatik, pokud nějaké existuje (avšak nepoužívat déle než 10 let).
Datum výroby pneumatiky se uvádí na boční straně každé pneumatiky.
Spotřebitel by si měl na pneumatice najít kód, který začíná písmeny DOT a končí týdnem a rokem výroby.Tak například kód „DOT 0508“ znamená, že pneumatika byla vyrobena 5. týden (únor) roku 2008.
Zdroj: Michelin